13 Mart 2015 Cuma

Başlarken


            

     
            Bir fikir bir kibrit, bir kibrit bir fikir...

            Yazılarımızda toplumumuza olumlu  iz bırakanlara yer verecek, onları tanıma ve tanıtma çabasında olacağız.

           İz bırakmak deyiminin birçok anlamı vardır. Biz bu deyimi, yukarıda da işaret edildiği üzere  olumlu anlamında, açık deyişle “İnsanın bir süreliğine bulunduğu bir yerde ya da daha geniş anlamıyla yaşadığı süre zarfında yaptığı olumlu işler, bıraktığı eserler ya da yetiştirdiği kişilerle, sonraki kuşaklara örnek oluşturması.”anlamında kullanacağız.

           Yazılarımız genellikle  internetten yaptığımız derlemelerden oluşacaktır. Derlemelerimizi derleyip düzenledikten sonra bunlardan hareketle  kişisel düşüncelerimize de yer vereceğiz. Özetle iz bırakanlarla ilgili özel sayılar, özel sayfalar yayınlayacağız.

           Bu çalışmalarımızın, internet kaynaklarıyla, yetersiz teknik becerimizle sınırlı olduğunu; kısaca bu çalışmamızın bilimsel olmadığını  belirtmeliyiz ki okuyucularımız yanılmasın.

          Amacımız, iz bırakanları tanıma ve tanıtma çalışmalarını kolaylaştırmaktır.

           İz bırakanları istenildiği ölçüde tanıtamasak da onlar hakkında bir fikir edinmiş oluruz.

           Bir fikrin bir kibrit işlevi görmesi ve aydınlanmaya vesile olması dileğiyle...


           Sabahattin Gencal, Başiskele-Kocaeli

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder