29 Mayıs 2015 Cuma

İslam Düşüncesinde Yeni Arayışlar II


Islam Dusuncesinde Yeni Arayislar II
Ülkemizde görülen fikri donukluğu aşmayı ve olgun bir tartışma zemini oluşturmayı amaçladığımız bu çalışmalarda, İslam düşüncesinin çağdaş problemleri incelenmektedir. Konuların ve konuşmacıların seçiminde "problemi tesbit ve çözüm üretme" esprisine dikkat edilmiştir.
"İslam Düşüncesinde Yeni Arayışlar" perspektifi ile yapılan seminerlerden oluşan çeşitli ilmi çalışmaları ihtiva eden bu eserin meydana gelmesinde farklı bilim dallarına mensup seçkin ilim adamları konuşmacı, müzakereci veya dinleyici olarak iştirak etmek suretiyle katkıda bulunmuşlardır. Böylece her konu farklı disiplinler açısından ele alınmıştır.
 http://www.kitapdenizi.com/kitap/78935-Islam-Dusuncesinde-Yeni-Arayislar-II-kitabi.aspx(...)

"İslam Düşüncesinde Yeni Arayışlar 2" Marmara İlahiyat'ta, sadece öğretim görevlilerinin katıldığı ve tam anlamıyla akademik kaygılarla düzenlenen müzakereli seminer konularının kitaplaşmış hali bu. "Türkiye'de Din Eğitimi ve İlahiyat Fakülteleri, Türkiye'de Din Eğitimi ve İmam Hatip Liseleri, İlk Dönem Sufilerinin İtikadi Konulara Bakışları, Tanzimat'tan Günümüze Türk Aydınının Gelenekçilik, Modernleşme ve Çağdaşlaşma Serüveni, Osmanlı Medreselerinde Felsefe-Kelam Münasebetleri ve Sosyal Bilimler Din İlişkisi" bu kitapta yer alan seminer konuları. Halis Ayhan, İlyas Çelebi, Hilmi Yavuz, Mahmut Kaya ve Taha Akyol, mezkur konuların konuşmacıları. Hilmi Yavuz'un aydın ve entelektüel kavramlarına getirdiği yeni tanımlamalar ile, hocanın tartışılmalı dediği ve İ. Sina, İ. Rüşd için öne sürdüğü "örtük ateizm", okuyan herkesin dikkatini çekeceği önemli konular.
(...)
Ahmet Kurucan 
http://arsiv.zaman.com.tr//2000/01/13/yazarlar/4.html

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder