14 Mayıs 2015 Perşembe

Prof.Dr.Oktay Sinanoğlu’nun Bilim Dünyasına Adını Duyurduğu Önemli 5 Teorisi
Atom ve Moleküllerin Çok Elektronlu Kuramı

Atom ve Moleküllerin Çok Elektronlu Teorisi(Many Electron Theory of Atoms and Molecules-MET ) : 1926 yılında Schödinger denkleminin yazılmasından itibaren bu denklem yardımıyla tüm kuantum mekaniksel uygulamalar yapılmaya çalışıldı. Devrin en büyük bilim adamları bu uygulamalar üzerinde çalıştılar; ancak bir sorun vardı: "Schrödinger denklemi birden fazla parçacık içeren(örneğin atom,molekül,vb yapılar) sistemler için çözülememekteydi". 
...
...ta ki 1961 yılında henüz daha 26 yaşında genç bir kimyacı olan Oktay Sinanoğlu(d.1935) bu probleme tam bir çözüm getirene kadar! O yıllarda Yale Üniversitesi'nde doktorasını yapmakta olan Sinanoğlu, atomun içinde gelişigüzel bir hareket yapan ve sürekli olarak birbirinden kaçan ve çarpışan elektronların birbirleriyle etkileşimine ayrıntılı bir çözüm getirdi ve elektron korelasyonu fenomenini kesin olarak çözdü. Türetim son derece yalın ve anlaşılırdı ki Sinanoğlu bu etkileşimler için aynı kusurlu (ideal olmayan gerçek ) gazların teorisindeki gibi bağlanmamış (unlinked) diyagramları kullandı. Oldukça zor olmasına rağmen uyarılmış durumlar için de doğru çözümü ortaya koydu, iç kabukların polarizasyon etkisine kadar tüm etkileşimleri ayrıntılı olarak açıkladı. Tamamen açık kabuk yapısına sahip moleküller için "open shell MET(nonclosed MET-NCMET) teorisini kurdu ve korelasyonu "iç korelasyon, dış korelasyon ve yarı-iç korelasyon" şeklinde üç farklı şekle ayrıştırdı...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder