3 Haziran 2015 Çarşamba

Hilmi Yavuz için ne dediler?
Hilmi Yavuz, düşünce ve sanat âlemimizde bir gökkuşağı gibidir.
Prof. Dr. Talat Halman

 

Hilmi Yavuz için 'entelektüel' sıfatı yetersiz ve belki de lüzumsuz. Piyasada adı entelektüele çıkmış bir sürü aydın, köşe yazarı denilen kişi var. Onlara verilen bu sıfat Hilmi Bey için çok zayıf kalır; hatta onu ötekilere benzetmiş olur. Ona ecdâdın tabiri ile bir 'mütebahhir' demek bence çok daha uygun. O şarkın ve garbın ilim, fikir ve kültür esaslarını şahsında mezcetmiş ve hepsine münekkit/tenkitçi yani felsefi gözle bakabilen kimsedir.
Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay


Hilmi Yavuz, kendisini size açan ya da sizin onda yavaş yavaş keşifler yaptığınız bir insan.
Prof. Dr. Kenan Gürsoy
Hilmi Yavuz, şiirimize yepyeni bir duyarlıkla girdi. Bir daha çıkmamak üzere.
Oktay Akbal


Hilmi Yavuz, şiirlerini sevdiğim, ilgiyle izlediğim bir şair; şiirini bilinçle yazan, bunun için de ne yaptığını bilen bir şair.
Fethi Naci 

Hilmi Yavuz, yüzünün bir yanını geçmiş geleneğe, öbür yanını çağdaşlığa döndürüp öyle söylüyor şiirini.
Tarık Dursun K. Hilmi Yavuz  adına “Gizem” dediği şiirinde açıklamaz size gizem’in ne olduğunu. Peki , bir tüyo olsun verir mi? Hayır, onu da yapmaz. ( Belki gerekli belki gereksiz)bir güvendir bu Hilmi Yavuz okuruna. İşin bu noktası tartışmaya açık olmalıdır bence : Ne demek ben kendi okuruma yazıyorum:bilen bilir beni, anlayan anlar...? Okur tutmalara karşı değilim bir şairin kendini anlamış; kullandığı kelimelerin yerini bir anda saptayıveren, şiiri bütünüyle kavrayarak tadına ermiş okura sahip olması, az bir şey midir? Ama ne var, böyle de olsa , o okura karanlıkta kalmış ya da karanlıkta bırakılmış duygusunu uyandıran belki’ler olmamalı bir şiirde.
Tarık Dursun K.


 

Kimi zaman yadırgayacağımız, kimi zaman sizi içine alıp ısıtacak, görkemli imgelem zenginlikleri ile gözlerinizi kamaştıracak, kimi zaman da sorgulamacı yanıyla sizi irkiltecek şiirlerdir bunlar. Her bir şiirin tadı hâlâ damağımda benim.
Tarık Dursun K.Hilmi Yavuz, daha az mecazdan, daha çok mecaza doğru gitmiştir; az anlaşılırlıktan , daha çok anlaşmazlığa geçmiştir, denebilir.
Bütün kitaplarda , baştan sona kadar şiirlerinde “ortak nokta” ise : Mısraı her zaman “en güzel” kurmaya çalışması, sürekli “şiir dilini ve (kendi deyişiyle) “şiirsel etki”yi aramasıdır.
Ahmet Kabaklı“Yazdıkları anlaşılmayan şair” ifadesi biraz abartmalıdır. Ancak, Hilmi Yavuz’ un “açık söylemeyen, meramını mecazlar (imgeler), çağrışımlar, sezdirmeler, imalar ve “göndermeler” yoluyla anlatmaya çalışan bir şair olduğu bellidir.
Ahmet Kabaklı


Dile çok büyük planda hâkim olamayan, sözü yazıyı canından sızdırmamış kimseler bu alanda at oynatamaz. Hilmi Yavuz, dil beğenisi en yüksek şairlerimizden biri.
Cemal Süreya


Kendini yineleyen bir şair değildir Hilmi Yavuz. 'Bedreddin'in ve 'Doğu Şiirleri'nin Hilmi Yavuz'u, toplumsal kesitleri şiirleştirmekte eşsiz bir düzeye varmıştı. 
Doğan Hızlan 

 

Kıskançlık duysam Hilmi'ye duyardım... Şiir denilen gizli varlığı bulan, biçimle içeriğin kutsal birleşmesini gerçekleştiren bu büyük şair, artık gençlik yıllarından uzaklaşıyor, ama ölümsüzlüğü de sırtlamış gidiyor.
Cahit Külebi'Ayna Şiirleri'ni biraz ürkerek, ama bambaşka bir Türkçe karşısında, sırılsıklam hayran olarak okuyorsunuz. Sözcükleri tınılaştırırken çıkardığı lirik, insancıl sese vuruluyorsunuz. Lütfen ozanın sesini dinleyin, sözlerinden önce... Bir büyük ozana sevgiler sunarak.
Rüştü Şardağ


Hilmi Yavuz, dili, sözü, sözcüğü arıtır, yeniden kurar ve Türkçeyi tarihi-coğrafyasıyla kuşatır, ama şiiri orada bırakmaz... Hüzünle beslenen ve 'insanı olan hiçbir şeyi' dışta bırakmayan bir duyarlık birikimiyle dokur şiirini.
Füsun Akatlı

Hilmi’nin edebiyatta durduğu yere itirazım yok. Ama felsefi ve ideolojik olarak durduğu yer yanlış. O da solculuk adına açıkça dincilik yapıyor.


Emre Kongar
Hilmi Yavuz, dikkatlice ve düzenli olarak takip edilmesi ve okunması gereken bir mütefekkir yazardır. Fikir hayatımızı zenginleştiren bu değerli düşünürümüzün okunması her şeyden önce kültür hayatımızı kazançlı hâle getirecektir.
Mehmet Nuri Yardım
Şiir, şairini yoğurur. Hilmi Yavuz şiir teknesinin has undan yoğrulmuş hamurudur...
Yaşayan şiir ve tefekkür varlığımız içinde Hilmi Yavuz özgün ve çok dikkat çeken simadır.
Yılmaz Karakoyunlu
Sanat, edebiyat, bizim kendimizi ve varlığı düşünmemizi, sorgulamamızı ve anlamamızı sağlar. Bu konuda özgün yazarların, edebiyat adamlarının bir öncülüğü var. Hilmi Yavuz’da bu isimlerden biridir.
 Prof. Dr. Yılmaz Özbek
Hilmi Yavuz şiirleri ve yazılarıyla bir okula dönüştü. ...Yavuz, edebiyat eserleriyle tarihsel kimliğimize karşı titremeden ayakta durmamızı, Batı karşısında bir kimlik kurmamızı sağlayan Türk edebiyat ve Türk düşünce tarihinin önemli aydınlarından biridir.
Prof. Dr. Ramazan Korkmaz
Hilmi Yavuz sanat eserleriyle, topluma kendi mefhumlarıyla düşünmeyi öğretti. 
Hilmi Yavuz, eserleri ve konuşmalarıyla medeniyet krizinden çıkmamızda bize yol gösteriyor.
Prof. Dr. Serdar Bedii Omay
Hilmi Yavuz, Batı`nın değer yargılarını peşinen üstün kabul ederek, kendisine ait olanları da, Batılı değerler terazisinde tartan kompleksli bir aydın olmak yerine, kendi medeniyet değerlerini, kendi değerler manzumesi içerisinde tartıp hakkını teslim eden, bu yüzden de hakikî münevver sıfatına da sonuna kadar sahipliğe talip olmuş nadir sanatkârlarımızdandır. İdrak ettiği asrın ölçülerini göz ardı etmeden, kendi çağının ifade imkânlarını, kendi medeniyet ve şiirinin içinden konuşarak, yoktan var olmadığını, bir geçmişle şereflenerek ve bu geçmişi bulunduğu an`da şuurlaştırıp, geleceğe taşıma mesuliyetini sonuna kadar götürmek arzusunda olan sahih bir şair, kadirşinas ve vefakâr bir münevver, bu medeniyetin içinden Batı`yı okuyan bir entelektüel, her şeyden ve hepsinden önemlisi de, daima mütevazı ve daima insanî erdemler çerçevesinde ‘bize hüznü en güzel yakıştıran’ aşina sanatkârlarımızdandır.”
Prof. Dr. Hikmet Koçak

Şiir seçicilik gerektirir, Hilmi Yavuz’u okumak, Doğu ve Batı şiirine vakıf olmaktır.
Ercan YılmazHilmi Yavuz imge ve sese yaslanan bir şairdir. Geleneklerden yola çıkarak geleneği aşmıştır. Dilin derinlerinden imgeleri bulup çıkarmıştır. Büyü için sözcüklerden başka hiçbir şeye ihtiyaç duymamıştır. Hep yollar düşlemiştir. Dünyayı metin olarak yeniden inşa etmiştir. Türk şiirinin mükemmellik standardıdır. Şiirin edasını önemsemiştir. Yeryüzünde güzelin teokrasisini şiirle kurmuştur. Kendisi hayata daima aşkla bakmıştır.
Ercan YılmazHilmi Yavuz şiirleri okumanın haz denizinde kulaç atmak gibidir. 
Vural Bahadır BayrılHilmi Yavuz’un şiirlerinde lirik şiirin toprağında sürülmüş bir iz bulacaksınız, hocaya şiirden giderseniz dünyanın ne kadar geniş olduğunu anlayabilirsiniz.
Aydın AfacanHilmi Yavuz asla birilerini değiştirme amacını gütmez, onun tek amacı tekamül ettirmektir.
Ali GünvarHilmi Yavuz’un fikir dünyası hem doğudan hem de batıdan beslenmiştir. Gelenek ve modernlik üzerinde durmuştur.
 Okan Koç
Hilmi Yavuz hüznün, hüzünlerin, hüzünlerimizin destanını kalplerimize yazan şairdir.
Fahri Tuna

Hilmi Yavuz’un milletimizin ve ülkemizin belli başlı temel meseleleri üzerinde kafa yoran sahih bir aydın olduğunu görebiliyoruz. Toplumsal, ekonomik, kültürel, siyasal pek çok konuda var olan sorunlarımıza karşı bağımsız, eleştirel, tahlilci, üretici bir bakış geliştirmiş olan Hilmi Yavuz, Türk milletinin güvenebileceği nadir Türk aydınlarından biridir.
Prof. Dr. Nurullah Çetin


İsminden başlamak üzere adeta zıtların birleştiği bir insan. Hilmi yumuşaklık, iyi huyluluk, Yavuz ise bunun zıttıdır. İsmiyle müsemma bir insandan bahsediyoruz

Prof. Dr. Hüseyin Çelik


Onun ( Hilmi Yavuz’un ) şiirine, onun dünyasına baktığın zaman sırtını maziye dönmemiş, yüzünü gelecekten alı koymamış bir insanla, yazarla karşılaşıyorsunuz.
Prof. Dr. Hüseyin ÇelikHilmi Yavuz'un şiir dili divan edebiyatının dilidir. Hilmi Yavuz'un Türk şiiri Behçet Necatigil, Ahmet Haşim ve Yahya Kemal'dir.
Prof. Dr. İlber Ortaylı


(Hilmi Yavuz) Elini attığı her işe, esaslı bir disiplin ve saygıyla yaklaşır. İşin güzel, iyi ve doğru olması için azami bir gayret gösterir.
Prof. Dr. Serdar Bedii Omay


Hilmi Yavuz, şiirlerinde kendi medeniyetinin sembollerini güncelleyen şairdir. Şiirlerinde geleneği tekrarlayıp çoğaltmaz, onu yeniden üretir.
Şaban Sağlık


Hilmi Yavuz bir şiir inşa ederken, okurunu da inşa ediyor.
Dursun Ali Tökel


Hilmi Yavuz, içinde bulunduğu aydınlar grubundan farklı olarak Doğu'yu ve Batı'yı bilen bir entelektüel. İki dünya arasında köprü vazifesi görüyor, Türk sanatında, düşüncesinde önemli bir konumu var.
Beşir Ayvazoğlu


Hilmi Yavuz, yaptığı işi fevkalade ciddiyetle ele alan ve bir aydın sorumluluğuyla meselelere yaklaşan çok önemli bir aydınımızdır. Ben onun birincil olarak gündemde tutulması gereken hususunun şiirimize kazandırdığı ivme olduğunu düşünüyorum.
Prof. Dr. Mustafa İsen


Herkes Hilmi Yavuz'da kendine ait bir şey bulur.
Prof. Dr. Hüseyin ÇelikHilmi Yavuz, şiirlerinde kendi medeniyetinin sembollerini güncelleyen şairdir. 
Şiirlerinde geleneği tekrarlayıp çoğaltmaz, onu yeniden üretir.
Şaban SağlıkHilmi Yavuz,gelenek ile modern’i âdetâ sırmalı bir çiğdemde birleştirerek
gelecek kuşaklara sunan bir usta…

(Sempozyum Sunum Bildirgesinden)
http://www.ciftlikdergisi.com.tr/sairliginin-60-yilinda-hilmi-yavuz-sempozyumu.html

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder