4 Haziran 2015 Perşembe

Şiir Henüz


ŞİİR HENÜZ...

Felsefe hocası, deneme ve anlatı yazarı, şair Hilmi Yavuz’un, şiire ve şiirin meselelerine dair ifadelerinin özellikle ses getiren ve tartışmalara neden olanları toplu olarak bir araya getirilerek bu kitapta okuyucuyla buluşuyor.1978’den günümüze Hilmi Yavuz’la yapılan söyleşilerden seçmelere dayanan eser, şairin şiir dünyasını gözler önüne serecek ip uçlarını sunuyor.
Kitapta ağırlıklı olarak gelenek ve gelenekten yararlanma meselesi, şiir yapılır mı/yazılır mı meselesi, şiir dili ve şiirsel söz meselesi, şiirsel anlam ve anlaşılırlılık meselesi, şiirin kaynaklarıyla amaç ve görevleri meselesi, şiir-gündelik yaşam meselesi, Doğu-Batı çelişkisinin şiirde ortaya çıkışı meselesi gibi Hilmi Yavuz’un şiirini ve şair kimliğini kuşatan bakış ve değerlendirmeler yer alıyor.
http://www.kaknus.com.tr/new/index.php?q=tr/node/253
*
...Günümüz Türk aydınının kendi uzmanlık alanı dışında kalan konularda söz söyleme ve düşünce üremedeki kısırlığı herkesin malumu... Hilmi Yavuz, hiç şüphesiz, bu kaideye istisna teşkil edenlerden. Felsefe, islam, oryantalizm, modernleşme, edebiyat merkezli yazıları ile yıllarca düşünce evrenimizde önemli bir boşluğu dolduran Hilmi Hoca'nın yazınsal kimliği de, oldukça renkli: Denemeci, felsefeci, anlatı yazarı...Elbette bunlar kadar belki bunlardan da önemli bir kimliği daha var Yavuz'un: Şair... 
Elinizde tuttuğunuz kitap, kendi şiiri ve şirin genel sorunları üzerine düşünen Yavuz'un bu konular üzerine yaptığı söyleşilerden oluşan bir derleme niteliğinde. Söyleşilerin bir derleme biçiminde sunulmasına karar verdiğimizde bunlardan kimilerini çıkardık, kimilerini ise kısaltma yoluna gittik. Bunun iki temel nedeni var: 
Kimi söyleşiler, gündemin nabzını tutmak ya da şiirden farklı konulara değinmek amacıyla yapıldığında, şiir üzerine anlamlı bir bütünün oluşmasını engelleyecek türdeydi. İkincisi ve daha da önemlisi, sorandan çok sorulanı ve onun kendisine dair söylediklerini öne çıkaran bir bütün olarak vurgulandı bu kitap. Sonuç: Hedonistik bir haritada gizlenmiş erguvan imgeli bir 'yaz şairi' çıktı ortaya: Hilmi Yavuz...Şiirin aynasındaki simurg!..-Berat Güntan-(Sunuş'tan)
http://www.neokur.com/kitap/44925/siir-henuz---/&tb=kitap-hakkinda


*

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder