5 Temmuz 2015 Pazar

Bir Eleştiri Yazısı: Hüzünlü Şair Hilmi Yavuz

Şairin görevi çağına tanıklık etmek, burjuva şairin görevi ise gerçekliği örtbas etmek. Hilmi Yavuz’un yaptığı gibi. yaşamı görmezden gelmek, oysa 1969-2005 yılları arasında neler oldu neler. yaşananlara tanıklık etmedi Hilmi Yavuz, seyretti.
...
Dünyanın yükü, sıkıntısı, acısı, hüznü Hilmi Yavuz’un ve şairlerin üzerinde? Hilmi Yavuz’un üzerinde bir yük var ama bu yalnızca kendi yükü, kendi özneli. yaşamdan kopuk, gerçekliğe yüz çevirmiş Hilmi Yavuz.Yalnızca kendisi için yazıyor. Şairin yaptığı nedir? hüzün taşıyıcılığı (piyasanın dilinden söylersek hüzün satıcılığı) şair bir çok duyguyla beraber hüznü de yaşar, hüznü de yansıtır.
...
İnsan kimileyin hüzünlenir. Acı da çeker. Deliliğe de verir kendini. Ama yaşamın merkezine hüznü koymak. Acıyı yerleştirmek insani bir durum mudur? hayır.
Hilmi Yavuz tarihi kişilikleri de bir şekilde hüzünle ilişkilendiriyor. Bu ilişkilendirme onun öznel bakışı? nasıl bakmak istiyorsa öyle görüyor? öyle gösteriyor?
Hilmi Yavuz’un şiir anlayışı somutla soyut arasındaki güçlü bağı koparıyor; yalnızca soyutta kalan şiir işlevini yitiriyor?
...
Kimileri şiirin dolayısıyla şairin toplum içinde bir işlevi var diyor? bu görüş şairi hüzün taşıyıcılığından çıkarıyor, bilinç taşıyıcılığına götürüyor? hüzün taşıyıcılığı ise soyutta kalıyor? ne için hüzünlenir şair? neden hüzünlenir? bunlar somutla ilişiği olmayan kelimeler toplamı? kelimeler toplamı demişken Hilmi Yavuz’un şiirini ve geleneğini Mallerme’nin şu görüşüne bağladığını belirtelim; “şiir kelimelerle yazılır;- fikirlerle değil.”
...
Hilmi Yavuz şiirde düşünceyi reddeder? Bunu, Türk Şiir Tarihini Okuma Konusunda Bir Kriter Önerisi: Retorik/ Lirik Sorunsalı  başlıklı yazısında görebiliriz?
...
Hilmi Yavuz'un şiirinde düşünsel anlamda bir sorun olmadığından tematik değildir. Bunu yalnızca biz değil düşünceyi reddederek kendisi de söylüyor? sorunu? sorusu olmayan yapıt zamanla tükenecektir? biz buna tüketim şiiri diyebiliriz.
Hilmi Yavuz ve onun gibi hüzünlenenlerin edebiyatı bunalım edebiyatıdır? insani birikimden yoksun? insana ilişkin sorunları, soruları olmayanların sapacağı uğrak yeridir? bu uğrak yere gelip konaklayanlara çabuk alışır, çabuk unuturuz...
...
şiirler Türkçe, Arapça, Farsça, Latince, Fransızca, İngilizce karışımı? bir bakıyorsunuz bir dize Fransızca, bir başka şiirde İngilizce çıkıyor karşınıza; bu şiirleri anlamak için yanınızda bir çok sözlük taşımanız gerekiyor. kimileyin sözlükler de yetmiyor. o zaman kendinize bu dilleri iyi bilen birer arkadaş bulmanız gerekir.
...
Osmanlıca bilindiği üzere Türkçe, Arapça Farsça karışımı bir dildi? Osmanlı yıkılınca Osmanlıca da bitti? doğarken ölü bir dildi? şimdi Hilmi Yavuz'un şiir diline gelecek olursak biz bu karışıma “Hilmice” diyebiliriz. büyük olasılıkla bu dilin sonu da Osmanlıca gibi olacak.
Mustafa Özmen
*

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder