5 Temmuz 2015 Pazar

Hilmi Yavuz'u okuma kılavuzu
Türk şiirinin yaşayan en büyük ustalarından biri Hilmi Yavuz. Şairliği kadar denemeci, felsefeci ve "hoca" kimlikleriyle edebiyat ve düşünce hayatımıza yön veren bir entelektüel, bir sanatkâr.
Bütün eserleri yeniden basılan Hilmi Yavuz'u tanımayan ve yeniden okumak isteyenler için mini bir kılavuz hazırladık. Şair ve yazarlara "Hilmi Yavuz'u nasıl okumalı, hangi eserlerine öncelik vermeli?" sorusunu yönelttik. (MURAT TOKAY,3 Ekim 2010)
...
Haydar Ergülen: "Ben de klasik bir okur olduğum için klasik bir okuma sırası izlemekten yanayım. Hilmi Yavuz evet hocadır, düşünce adamıdır, kültür adamıdır, felsefecidir, denemecidir, romancıdır, fakat tabii bunların hepsinden önce ve bunların hiçbiri olmasa da usta bir şairdir. O yüzden bir 'şairin tanınma biçimi' açısından Hilmi Yavuz'u yeni okumaya başlayacakların elbette şiiriyle başlaması önemlidir. Şair edebi alanda da üretim yapsa bile, bundan da şiiri bir edebiyat türü olarak görmediğim anlaşılsın, önce şiiriyle okunmak, onunla tanınmak ve anılmak ister. Hilmi Hoca'nın da ilk şiir kitabı 'Bakış Kuşu'ndan başlayarak sırasıyla diğer şiir kitaplarının okunması esastır. Bunu yaparken de elbette arada diğer deneme kitapları, kültür, edebiyat, dil, zihniyet yazıları da okunabilir.
...
Nihal Kemaloğlu: Hilmi Yavuz'u okuma önceliği tartışmasız poetik güzergahının her bir durağını bize "kalbi" açtığı tematik külliyatıyla şiirlerine aittir. Modern olanın gelenekle asli bağını üst düzey estetizasyonla kuran Hilmi Yavuz'un şiirleri daha sonra düzyazı okumalarına geçiş için kılavuzlar olacaktır. Şiiri düşünsel bir sürecin tasarımı olarak kuran şairin şiirsel dilindeki yetkinliğini tecrübe eden okuyucu mutlaka şairin zihinsel dünyasının düzyazılarına da erişmek ister. Kendi edebiyat geleneğine köklerinden bağlı Hilmi Yavuz'un Yahya Kemal, Fuzuli, Eşrefoğlu Rumi, Hallac-ı Mansur ve Yunus'tan yararlandığı kadar Hölderlin, Mallerme, Baudelaire'den yararlandığı şiirinin katmanlarına inebilmenin ve her bir dizenin içerdiği birikimi mülk edinmenin sahiden de entelektüel bir serüven olduğunu eklemeliyiz. Hilmi Yavuz'un şiirleri okuyucusunu bekleyen ve derinden talep eden şiirlerdir.
...
Ali Çolak: Şairliği daha önde ve belirgin dursa da Hilmi Yavuz, Türk edebiyatının en özgün ve güçlü denemecilerinden, en iyi anı yazarlarından biridir bence. Nereden başlamalı peki? Akşam Şiirleri diyeceğim... Oradaki atmosfer ve lirizm, insana yeni bir âlemin kapılarını açar. Sonra 'Doğu Şiirleri' ve dönüp 'Bakış Kuşu'ndan başlayarak bütün "Büyü'sün Yaz"... Yavuz'un bu toplu şiirleri, genç bir şair için hakikaten iyi bir 'ders'tir ve bu gözle de okunabilir. Şiirlerdeki bu sıra ile paralel olarak denemeler okunmalı. "İnsanlar, Mekânlar, Yolculuklar", "Kendime, İstanbul'a ve Kadınlara Dair" ve daha yoğun olanları: "Kara Güneş", "Budalalığın Keşfi". Sonra Geçmiş Yaz Defterleri, Ceviz Sandıktaki Anılar, Bulanık Defterler... Bu son kitaplar, Hilmi Yavuz'un imge dünyasına girebilmek için mutlaka okunmalıdır. Asıl Hilmi Yavuz bu kitaplarda saklıdır bence.
...
Sadık Yalsızuçanlar: Hilmi Yavuz'u okumaya, tabii ki şiirlerinden başlamalı ve ilk sırayı Doğu Şiirleri almalı. Zira Yavuz, 'bu topraklar'ın ruhundan istimdatla esin kapılarını göğe açmış bir şairdir.
...
Vural Bahadır Bayrıl: Ama nasıl bir yol tutturulursa tutturulsun, Hilmi Yavuz'un düşünceyle, teoriyle ilgili kitapları her zaman şiirine bakılarak okunmalıdır bence... Sonuçta tercihiniz ne olursa olsun, yıllar içinde "döne döne" okunur çünkü Hilmi Yavuz'un kitapları.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder