4 Temmuz 2015 Cumartesi

Laikler Bediüzzaman'ı incelemiyor

Laikler Bediüzzaman'ı incelemiyor

Yazar-Şair Hilmi Yavuz, Bediüzzaman’ın büyük bir din düşünürü olduğunu söyledi ve laikleri eleştirdi...
Risale Haber-Haber Merkezi

Yazar-Şair Hilmi Yavuz, Bediüzzaman’ın büyük bir din düşünürü olduğunu söyledi. Yavuz, "Onun söylediklerinin, Türkiye’de, özellikle laik kesimler tarafından incelenmeden hurafe ve irtica olarak algılanmasından büyük rahatsızlık duyuyorum" dedi.

Yavuz, Hasan Hüseyin Kemal'in sorularını cevaplandırdı:

Said Nursî, Batı medeniyetinin ırk temelli ve çatışmacı bir özelliğe sahip olduğunu söyleyerek Dünya savaşlarını buna örnek gösterir. Bu değerlendirmelere katılıyor musunuz?

Çok doğru, ben de tıpkı öyle bakıyorum. Batı medeniyetinin sömürgecilik ve ırkçılık üzerine inşa edildiğini söyleyebiliriz. Kant’ın, John Locke’nin yazılarına bakıldığında ne kertede ırkçı oldukları görülür.

Said Nursî Hıristiyanların bazılarının İsevîliğin hakikatini kaybetmemiş olduğunu söyler ve onlarla ilişki kurulabileceğini dile getirir…

Onlara Avrupa demek doğru olmaz, onlar iyi Hıristiyanlar. Bediüzzaman Avrupa’da aslolanın bu olmadığını bilecek derecede bir insan. Kendisi hoşgörülü bir yaklaşım göstermiş. İyi Hıristiyanların Avrupa hayatına hakim olmasını bekliyorsak bunda mesele yok, ama şu an böyle bir şey görünmüyor.

Zaten burada kastedilen de bu… Said Nursî, İslâm dinini rüşvet verenlerin dünyada da başarıya ulaşamayacağını söyler. Siz buna katılıyor musunuz? Çünkü bir sürü düşünür İslâm dininin bizi geri bıraktığını düşünüyor.

Müslümanlığı hayatımızdan tecrit etmek nasıl mümkün olabilir? Fransa’da ihtilâl kiliseyi ortadan kaldırdı, ancak ihtilâlin etkisi azalınca, aradan elli sene geçmeden, kiliseye gidenlerin sayısı beş kat arttı. Aydınlanma ve Sovyet komünizmi dini insan hayatından söküp atamadı. Din insanın fıtratında var…

Said Nursî İslâm medeniyetinin Batı medeniyetine galebe çalacağını söylüyor.

Ben Bediüzzaman’ın vizyonuna sahip değilim. Onun kuşatıcı bir ufku var. Geleceğe yönelik çıkarsamalar yapabiliyor. Biz meselelere verili değerler üzerinden yorum getiririz. Onlar büyük vizyon sahipleri…

Said Nursî de İslâmî muhtevanın yeniden inşa edilmesine çabalıyor…

Evet… Evet… Evet… (bir tasdik ve memnuniyet ifadesiyle). Peygamberimiz (asm) “İnsanın görevi dünyayı güzelleştirmektir” diyor. Dinimizin ne derecede estetik bir medeniyete sahip olduğunu bundan daha veciz bir şekilde anlatacak bir cümle bulamıyorum. Evliya Çelebi eserinde küçük bir caminin kayyumundan bahseder. O zât, Cuma günleri saf aralarına secdeye gidilecek yerlere bahçeden güzel kokulu çiçekler toplayıp yerleştirirmiş. Bu ne büyük incelik!

Said Nursî hakkındaki görüşleriniz neler?

Ben Bediüzzaman’ın büyük bir din düşünürü olduğu kanısındayım. Onun söylediklerinin, Türkiye’de, özellikle laik kesimler tarafından incelenmeden hurafe ve irtica olarak algılanmasından büyük rahatsızlık duyuyorum. Bediüzzaman büyükbir din bilgini ve önemli bir kılavuz.

Sizin estetik vurgunuza Bediüzzaman “Doğunun yükselişi san'atla” olacaktır, tesbitinde bulunuyor…

İşte teşhis bu! (Büyük bir hayranlıkla söylüyor.)

Yeni Asya, 19.10.2009Hiç yorum yok:

Yorum Gönder